Handelsbetingelser

Salgs- & Leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salgsordre og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Levering
Alle standardvarer inden for vores grundsortiment, leveres fra dag til dag, enten med egen vogn eller med ekstern fragtmand. Alle ordrer under kr. 450,- (ekskl. moms) tillægges fragt- & forsendelsesomkostninger. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre Frøkjær Papir & Vin ApS opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse, såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted enten skriftligt, pr. e-mail eller pr. telefon. Der tages, i leveringen, forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle restordrer. Kontormøbler leveres altid usamlet, medmindre andet er aftalt. Penge-, sikrings- og dataskabe leveres kun til fortov, medmindre andet er aftalt skriftligt. For andre specielle produkter, og skaffevarer, aftales salgs- og leveringsbetingelser individuelt, herunder eventuelle fragt- og forsendelsesomkostninger, opsætning, udpakning, support og installation.

Betalingsbetingelser
For kontokunder er vores standard betalingsbetingelser lb. mdr. 15 dage netto kontant. For ikke kontokunder er det altid kontant betaling. Ved køb af IT-produkter (hardware/software), er betalingsbetingelserne altid kontant eller 8 dage netto kontant, efter forudgående aftale. Varer der er leveret af Frøkjær Papir & Vin ApS, er Frøkjær Papir & Vin ApS´ ejendom til det fakturerede beløb er rettidigt indbetalt. Ved manglende rettidig indbetaling, tillægges 2 % rente pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. I tilfælde af retslig inkasso, dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller foretage nogen form for modregning. Frøkjær Papir & Vin ApS forbeholder sig ret til, uden videre, at levere varer mod forudbetaling/bankoverførsel, såfremt dette skønnes at være nødvendigt. Alle varer vil blive leveret mod forudbetaling/bankoverførsel, såfremt kunden ikke er oprettet som kontokunde i Frøkjær Papir & Vin ApS.

Samhandelsaftale
Kunder, der har indgået en samhandelsaftale med Frøkjær Papir & Vin ApS, ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto, skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse og telefonnummer samt CVR-registreringsnummer.

Returret
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og indenfor 8 dage fra fakturadato, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes 10% af varens pris i returomkostninger, samt omkostninger til afhentning af varen, som dækkes af kunden. Skaffevarer og software tages ikke retur.

Priser
Alle priser er ekskl. 25 % moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer, i henhold til gældende markedspriser, uden yderligere forudgående varsel.

Miljøtillæg/fakturagebyr.
Der opkræves hverken miljøtillæg/fakturagebyr.

Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på produkter, efter den til en hver tid gældende købelov. Reklamationsretten omfatter ikke skader der skyldes betjeningsfejl, modifikationer, groft misbrug eller skade fra brugerens side. Såfremt dette konstateres, debiteres reparationen efter gældende timepris. Skulle varen, mod forventning, gå i stykker i reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit, på det af Frøkjær Papir & Vin ApS anviste værksted. Såfremt der er on-site, eller anden garanti på produktet, forpligter køberen sig til selv at rette henvendelse til producentens serviceafdeling, og derved sørge for kontakten. Såfremt Frøkjær Papir & Vin ApS skal hjælpe med dette, skal der betales fragt- og forsendelsesgebyr, samt timepris og kørsel efter gældende takster.


Forhold
Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte eller udgåede varer, herunder restordre, svigtende leverancer fra vore leverandører/distributører, ændrede produktspecifikationer og force majeure.

E-Handel
En personlig adgang til vores e-handelsløsning, kræver en konto i Frøkjær Papir & Vin ApS. Kontoen oprettes på samme betingelser som nævnt under ”Samhandelsaftale”. Personligt loginnavn og password kan kun udleveres via e-mail. Vi forbeholder os ret til at lukke for adgangen til systemet, såfremt den personlige adgang bliver misbrugt, eller hvis systemet ikke benyttes i en længere periode. Lukningen vil ske uden yderligere varsel og af sikkerhedsmæssige hensyn.

Frøkjær Papir & Vin ApS
Februar 2012